Teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmine on oluline teema, millele me pöörame tähelepanu kõigis oma ärisuhetes. Me austame teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja juhindume oma tegevuses alati andmekaitseseadusest ja käesolevast Privaatsuspoliitikast.

1. Privaatsuspoliitika käsitlusala

Käesoleva Privaatsuspoliitika eesmärk on anda teile infot selle kohta, kuidas Ossmet OÜ (“Ossmet”) kasutab isikuandmeid, millist teavet Ossmet veebisaidi (-saitide), veebirakenduste ja meie mobiilsete platvormide (“veebiteenused”) kasutajate kohta kogutakse, analüüsitakse ning seejärel kasutatakse, kolmandatele osapooltele edastatakse või muudel viisidel töödeldakse. Privaatsuspoliitika kehtib Ossmeti kohta. See ei laiene Ossmeti ettevõtete veebiteenustele, millele rakenduvad nende endi privaatsuspoliitikad.

Ossmeti privaatsuspoliitika ei laiene veebiteenustele, mida haldavad kolmandad osapooled.

2. Teabe kogumine

2.1. Teie poolt esitatavad andmed Reeglina ei ole meie veebiteenuste kasutamiseks isikuandmete avaldamine vajalik. Kui meie veebiteenuste osutamise käigus siiski kogutakse isikuandmeid (nimi, postiaadress või e-posti aadress), tehakse seda võimaluste piires vabatahtlikkuse alusel. Näiteks kui soovite saada meie veebisaidil pakutavat uudiskirja, küsime teilt teie e-posti aadressi ja teavet, mis võimaldab meil tuvastada, et nimetatud e-posti aadress kuulub teile.

2.2. Automaatselt kogutav teave Andmeturvalisuse tagamiseks ja kasutajasõbralikkuse parandamise huvides kogume oma veebiteenustega seoses ka mittepersonaalseid andmeid. Näiteks salvestatakse andmed kasutusel oleva veebibrauseri, operatsioonisüsteemi ja domeeninime kohta, mida külastasite vahetult enne meie veebisaidile jõudmist; samuti selle kohta, mitu korda olete meie veebisaiti külastanud ja kui kaua sellel keskmiselt aega veetnud ning milliseid lehti vaadanud. Selliseid automaatselt kogutud andmeid ei seostata muudest allikatest kogutud andmetega. Samas jätame endale õiguse neid andmeid tagantjärele kontrollida, kui meieni jõuab konkreetseid vihjeid ebaseadusliku tegevuse kohta.

2.3. Veebianalüüs Funktsionaalsuse pidevaks optimeerimiseks ja maksimaalse kasutajasõbralikkuse tagamiseks kasutavad mõned meie veebiteenused alltoodud veebianalüüsi teenuseid ja sotsiaalmeedia pistikprogramme. Sellistel eesmärkidel kasutatavad andmed on alati mitteisikustatud. Ossmeti privaatsuspoliitika ei laiene veebiteenustele, mida haldavad kolmandad osapooled. Teenused on: Google Analytics: Täpsemat teavet kasutamistingimuste ja privaatsusreeglite kohta leiate veebilehtedelt www.google.com/analytics/terms/gb.html või https://www.google.com/policies/ /. Facebooki pistikprogrammid (“Jagamisnupp”): Lähemat teavet Facebooki privaatsustingimuste kohta leiate veebilehelt https://www.facebook.com/policy.php YouTube: Youtube privaatsuspoliitika asub veebilehel https://www.google.com/intl/en/policies/privacy LinkedIn: Lähemat teavet LinkedIni privaatsuspoliitika kohta leiate veebilehelt: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

3. Isikuandmete kasutamine

Põhimõtteliselt kasutatakse teie poolt edastatud andmeid ainult määratletud eesmärkidel.

Nendeks eesmärkideks on eelkõige:

  • Meie veebiteenuste pakkumine, parendamine ja tugi: siia kuulub andmete analüüsimine, kasutustrendide tuvastamine ja kasutusmustrite välja arvutamine ning statistika.
  • Turundus: teie isikuandmeid kasutatakse turunduslikel eesmärkidel, nagu näiteks ülevaated või reklaamikampaaniad, ainult siis kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Sellisel juhul säilitatakse teie andmeid 1 aasta välja arvatud juhul, kui nende pikem säilitamine on seaduslikult lubatud muudel põhjustel. Saate oma nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel igal ajal tagasi võtta. Täpsema info saamiseks vt lõiku 5.
  • Uudiskirja saatmine: kui täidate meie uudiskirja saajaks registreerumise veebivormi, siis kasutame teie sisestatud andmeid ainult kontrollimiseks, kas sisestatud e-posti aadress kuulub teile ja kas soovite uudiskirja saada, meililoendi koostamiseks ning uudiskirja kasutamise analüüsiks. Sellisel juhul säilitatakse teie andmeid 1 aasta pärast tellimuse lõppemist, välja arvatud juhul, kui nende pikem säilitamine on seaduslikult lubatud muudel põhjustel. Me kasutame teie andmeid muudel eesmärkidel ainult juhul, kui olete vastavate kasutusviisidega nõustunud.
  • Aruannete või muu teabematerjali tellimine: kui tellite meilt aruandeid või muid teabematerjale, kasutatakse teie antud isiklikku teavet ainult teie tellimuse töötlemiseks ja säilitatakse seejärel maksimaalselt 1 aasta. Me võime tellimuste täitmiseks kasutada kolmandate osapoolte teenuseid, kellele edastame teie andmed ainult teie tellimuse täitmiseks. Kasutame teie edastatud isikuandmeid muudel eesmärkidel ainult juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud.
  • Kontaktivormi kasutamine: kui kasutate päringute esitamiseks kontaktivormi, kasutatakse teie esitatud andmeid, sh teie kontaktandmeid päringu töötlemiseks ja need salvestatakse hilisemaks kasutamiseks juhul, kui peaks tekkima vajadus järeltegevusteks. Kui see on vajalik teie päringu töötlemiseks, võime teie isikuandmed edastada ka asjassepuutuvatele kolmandatele isikutele. Teie isikuandmeid salvestatakse seni, kuni see on vajalik päringu töötlemiseks ja maksimaalselt 1 aasta, välja arvatud juhul, kui nende pikem säilitamine on seaduslikult lubatud muudel põhjustel.

4. Teie isikliku teabe edastamine ja avalikustamine Sõltuvalt teie soovitud tegevuse liigist (nt tagasihelistamine, tellimuse esitamine, teenuste või teabe tellimine jne) võime edastada teie andmed kolmandatele osapooltele, kes on tellimuse täitmisse kaasatud (nt postitellimuste ettevõtted jne). Samuti võime olla kohustatud isikuandmeid avalikustama seoses seadusjärgsete nõuetega või õiguste ja lepingute täitmise kohustusega.
• Andmete edastamine kolmandatele osapooltele: teatud tellimuste täitmisel ja teatud teenuste osutamisel teeme koostööd väliste teenusepakkujatega. Sellistel teenusepakkujatel lubatakse meie kogutud ja töödeldud andmeid kasutada või edastada ainult Ossmeti tellimuste täitmise eesmärgil.
• Vastavus seadustele ja muudele sarnastele kohustustele: me edastame teie isikuandmeid selleks et:
(i) täita või järgida seadusi, nõudeid, ametivõimude ettekirjutusi või kohustuslikke meetmeid,
(ii) tuvastada ja ära hoida turvariske, pettusi või muid pahatahtlikke tegevusi, (iii) kaitsta ja/või teostada Ossmeti või kolmandate osapoolte õigusi ja vara ning
(iv) kaitsta meie töötajate ja kolmandate isikute õigusi ja turvalisust.

5. Õigus teabele, teie isikuandmete tagasivõtmisele ja kustutamisele Teil on õigus nõuda kirjalikku teavet oma isikuandmete kohta, mis on meie poolt salvestatud. Samuti on teil seoses teie isikuandmete kasutamisega õigus nõuda andmete parandamist, kustutamist, varjamist või nende töötlemise piiramist, ning esitada kaebus andmekaitseametile. Palun pöörduge selliste nõudmiste, nagu ka muude küsimuste korral, lõigus 7 toodud kontaktide poole. Kui olete tellinud meie uudiskirja, saate sellest tellimusest loobuda klõpsates uudiskirjas “Uudiskirja saajate hulgast lahkumiseks klõpsake siia“ või kirjutades aadressile. Kui soovite tagasi võtta oma nõusoleku oma andmete salvestamiseks või kasutamiseks, võite seda teha e-kirja teel, kirjutades oma soovist aadressile info@ossmet.ee

6. Andmete turvalisus

Ossmet kasutab suurt hulka andmeturbemeetmeid, et tagada teie isikliku teabe konfidentsiaalsus ja puutumatus. Ent arvestades Interneti ülesehitust tahame juhtida teie tähelepanu asjaolule, et andmete edastamisel üle Interneti võib esineda turvaauke (nt meilisuhtluses) ja et andmete absoluutne kaitsmine kolmandate isikute eest ei ole võimalik.

7. Kontakt

Kõik käesolevat Privaatsuspoliitikat või teie andmete töötlemist puudutavad küsimused palume saata järgmisel aadressil: Ossmet OÜ, Mustamäe tee 5b, Tallinn 10616

Küpsiste kasutamise teatis 

Ossmet OÜ soovib olla avatud ja läbipaistev selles, kuidas me küpsiseid kasutame ning mida see teile tähendab. Mõned küpsised, mida me kasutame, on hädavajalikud meie veebisaidi toimimiseks, kuid me tarvitame ka selliseid küpsiseid, millest te võite loobuda ja mille te saate blokeerida. 

Püüame teile pakkuda piisavalt teavet kasutatavate küpsiste kohta, et saaksite teha teadliku valiku teabe kohta, mida meiega jagate. Kui teil on küsimusi või märkusi, võtke palun meiega ühendust meie kontaktilehe kaudu. 

Mis on küpsis? 

Küpsis on väike fail, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse. Sellel on teie seadmega seotud unikaalne identifitseerimistunnus ning see võimaldab veebisaidil teatud aja jooksul pidada meeles teie toiminguid ja eelistusi (nt asukoht, keel, kirja suurus ja muud kuvaeelistused). Nii ei pea te alati teavet uuesti sisestama, kui tulete veebisaidile tagasi või liigute ühelt lehelt teisele. Lisaks võivad küpsised aidata kohandada veebilehtedel liikumist. Kõik küpsised ei sisalda teavet teie isiku kohta, ent kui sisaldavad, siis me käsitleme seda teavet isikuandmetena, nagu kirjeldatakse meie privaatsuspoliitikas. Me käsitleme küpsistes sisalduvat teavet isikuandmetena ka siis, kui see teave puudutab teie kasutajakontot või muid kontaktandmeid. 

Küpsiseliigid 

Küpsiseid on kahte liiki: püsi- ja seansiküpsised. Püsiküpsised jäävad teie seadmesse seni, kuni need käsitsi või automaatselt kustutatakse. Seansiküpsised jäävad teie seadmesse seni, kuni te oma veebilehitseja sulgete, mil need automaatselt kustutatakse. 

Miks me küpsiseid kasutame? 

Üldiselt jagunevad küpsised kasutusotstarbe järgi selliselt:  

  • küpsised, mis on hädavajalikud veebisaidi toimimiseks ja mis võimaldavad teil kasutada pakutavaid teenuseid;  
  • küpsised, mis koguvad andmeid meie veebisaidi kasutamise ja selle toimimise kohta. Me kasutame seda teavet oma internetitoodete ja -teenuste parandamiseks;  
  • küpsised, mida me kasutame selleks, et personaliseerida ja optimeerida meie veebisaidi kasutamist. Need küpsised koguvad teavet teie valikute kohta, nagu teksti suurus, keel ja ekraani eraldusvõime;  
  • küpsised, mille salvestavad kolmandad isikud teenuste parendamiseks (näiteks sotsiaalmeediaküpsised) või reklaami eesmärgil. 

Alljärgnevalt on esitatud lisateave küpsiseliikide kohta, mida me kasutame. 

Analüüsi ja toimimisega seotud küpsised 

Need küpsised aitavad meil mõõta liiklusmustreid ja teha kindlaks, milliseid meie veebisaidi osi on külastatud. Me kasutame seda teavet külastajate harjumuste uurimiseks, et seejärel parendada oma internetitooteid ja -teenuseid. Me võime koguda andmeid IP-aadresside (s.t internetiga ühendatud arvutite elektrooniliste aadresside) kohta, et analüüsida suundumusi, hallata veebisaiti, jälgida kasutajate liikumist ja koguda laiemat demograafilist teavet. 

Need küpsised ei ole veebisaidi toimimiseks hädavajalikud ja me küsime enne nende salvestamist teie nõusolekut. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Vt lähemalt allpool. 

Kolmandate isikute küpsised 

Need on küpsised, mille paigutavad meie veebisaidile kolmandad isikud meie nimel. Need küpsised võimaldavad meil luua personaliseeritud reklaame teistel veebisaitidel, tuginedes teabele teie kohta, näiteks selle kohta, milliseid lehti te meie veebisaidil olete vaadanud. Meie veebisait võib samuti paigaldada kolmandate isikute teenustega (näiteks sotsiaalmeediaga) seotud küpsiseid. 

Me ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes paigutavad küpsiseid meie veebisaidile. Samas võivad kolmandad isikud eeldada, et kasutajad, kes klõpsavad meie veebisaidil esitatud personaliseeritud reklaamil või sisul, kuuluvad rühma, kellele see reklaam või sisu on suunatud. Meil ei ole juurdepääsu küpsistele ega muudele funktsioonidele, mida reklaamijad ja kolmandate isikute veebisaidid võivad kasutada, ning me ei saa neid kontrollida. Meie isikuandmete kaitse teatis ja küpsiste kasutamise teatis ei hõlma selliste kolmandate isikute teabemeetodeid. Kui soovite rohkem teavet selle kohta, kuidas need kolmandad isikud eraelu puutumatust tagavad, peate nendega otse ühendust võtma. 

Need küpsised ei ole veebisaidi toimimiseks hädavajalikud ja me küsime enne nende salvestamist teie nõusolekut. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. Vt lähemalt allpool. 

Teie eelistused 

Küpsiseid saab piirata või blokeerida. Seadmesse juba salvestatud küpsiseid saab kustutada. Kui te seda teete, ei pruugi te saada juurdepääsu meie veebisaidi mõnele osale; samuti võime sel juhul arvata, et te pole meid kunagi varem külastanud, ning seetõttu kuvada teile uuesti teate küpsiste kasutamise kohta ja küsida teie nõusolekut küpsiste salvestamiseks. 

Te saate küpsiseid piirata või blokeerida, muutes oma veebilehitseja seadeid. Küpsiseseadete haldamise kohta saate teavet veebilehitseja abiinfo vastavast jaotisest. 

Kuidas meiega ühendust võtta? 

Kui teil on küpsiste kohta küsimusi, märkusi või kaebusi, võtke palun meiega ühendust meie kontaktilehe kaudu.