TOOTEKONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED

1. Konkursi korraldaja Konkursi korraldaja on OSSMET OÜ (reg nr 10234265) edaspidi Korraldaja ja Kaaskorraldaja EHE JA EHTNE KÄSITÖÖ OÜ (reg nr. 14259635)

2. Eesmärk Konkursi eesmärk on täiendada olemasolevat tootesortimenti. Kui eesmärk täidetakse, hakatakse uue disainiga tooteid tootma ja turustama läbi erinevate kanalite.

3. Ülesanne
3.1. Konkursil osalejad peavad välja töötama toote prototüübid ja/või valmislahendused ning vektorgraafikas joonised (.svg .pdf .cdr .ai .eps formaadis) vastavalt reaalsetele toote mõõtudele ning lõike- ja graveerimisjoontele.
3.2. Ootame konkursile töid, mis on valmistatud alljärgnevatest materjalidest või nende kombinatsioonist:
- 1-4 mm paksune interjöör kvaliteediga töötlemata kasevineer
- nahk
- klaas
- pleksklaas
- graveerplast
3.3. Mõõdud: ühe detaili maksimaalne suurus 730 x 420 mm.

4. Konkursi auhinnafond
4.1. Rahalised auhinnad on kolmele parimale tootekonkursil osalejale vastavalt:
1. Koht 1000 eurot
2. Koht 750 eurot
3. Koht 500 eurot
4. Rahva lemmiktoode 150 eurot
Peaauhind antakse autorile/autoritele, kelle töö saab kõige parema hinnangu ja sobib teostamiseks.
Juhul kui konkursi auhinnaline koht kuulub inimeste grupile või ühendusele, läheb auhinnaraha võrdselt jagamisele.
4.2. Tootekonkursi auhinnarahad makstakse välja 14 tööpäeva jooksul pärast konkursi võitjate välja kuulutamist. Auhinnarahadest tasub riiklikud maksud konkursi Korraldaja.

5. Osalejad Tegemist on avaliku konkursiga. Konkursile võivad töid esitada nii üksikisikud kui ka inimgrupid ja ametlikud ühendused. Konkursil osalemisel ei ole vanusepiiranguid. Konkursile võib üks autor esitada mitu tööd.

6. Pakkumise sisu
Esitatav pakkumine peab sisaldama:
- kontaktandmeid osaleja kohta (ees- ja perekonnanimi, õppeasutuse nimi); kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress); Juhul kui osalete konkursil ühendusena või asutusena, lisaks asutuse ametlikud kontaktandmed ning projektijuhi kontaktandmed. Juhul kui konkursil kandideerija on alaealine, ootame tema esindaja kontaktandmeid.
- vektorgraafikas toote joonised .svg .pdf .cdr .ai .eps või .dxf formaadis vastavalt reaalsetele toote mõõtudele ning lõike- ja graveerimisjoontele.
- toote kirjeldus ja lühitutvustus ning selle kasutuseesmärk.
- võimalikult kvaliteetne fotomaterjal idee prototüübist või valmistootest
- juhul kui toode on komplekteeritav mitmest detailist, siis ootame lisaks ka kasutusjuhendit toote täpseks kokkupanekuks.

7. Kontaktisik Konkursiga seotud küsimustele vastab Angelika Vihermets (telefon +371 53 477 977, e-posti aadress laser@ehejaehtne.ee).

8. Konkursi käik
8.1. Tootekonkursil osalemiseks tuleb osalejal saata konkursil osalemiseks vajalik info e-posti aadressile või registreerida läbi Google Formsi Registreerimisankeedi hiljemalt 31.07.2019
8.2. Juhul, kui elektroonilisel teel saadetava info maht ületab 10 MB, palume info saata alla laadimisvõimalusega lingina (näiteks Google Drive või Dropbox). Pakkumine tuleb esitada eesti keeles.
8.3. Konkursi võitja selgub žürii otsusega.
Töö hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest: töö kvaliteet; idee originaalsus; pakkumise vastavus konkursi tingimustele.
8.4.. Konkursi tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 15.08.2018. Tulemustest teavitatakse kõiki osalejaid eraldi e-posti teel.

9. Küsimused Kõik konkursiga seotud küsimused tuleb edastada kontaktisikule e-posti aadressil laser@ehejaehtne.ee. Vastus koostatakse ja saadetakse kolme (3) tööpäeva jooksul pärast küsimuste laekumist. Korraldajal on õigus saata osaleja üldised küsimused ja Korraldaja vastused kõigile osalejatele, kes on kinnitanud oma osalemist konkursil. Konkursiga seotud suhtlus toimub eesti keeles.

10. Muud sätted
10.1. Konkursil osaledes nõustub osaleja sellega, et annab Korraldajale vastutasuta kõik varalised õigused; Korraldajal on õigus kasutada tööd omal äranägemisel tervenisti või osaliselt; Korraldaja ei ole kohustatud tööd kasutama ega teostama; Korraldajal on õigus kavandeid muuta ja täiendada ilma autori nõusolekuta; Korraldaja ei ole kohustatud autori nime avaldama.
10.2. Korraldaja töötleb osalejate isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, õppeasutuse nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja muud isikuandmed, mille Korraldaja on konkursi käigus saanud) konkursi elluviimise ning võitja välja valimise eesmärgil.
10.3. Isikuandmeid ei hoita alles kauem kui kaks kuud pärast konkursi lõppu.
10.4. Eelnimetatud eesmärkidel võib osalejate isikuandmeid avaldada konkrusi Kaaskorraldajale.
10.5. Osalejal on õigus tutvuda oma isikuandmetega (mida Korraldaja töötleb) ja taotleda valede või mittetäielike isikuandmete parandamist. Samuti on tal õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kuid siiski on Korraldajal õigus jätta need andmed kustutamata, kui nende edasine töötlemine on vajalik õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või muudel seaduses sätestatud juhtudel.
10.6. Pärast konkursi lõppu ei tagastata esitatud materjale autoritele.
10.7. Osalejatele ei hüvitata konkursiks valmistumisega seotud kulusid ega muid kulusid, mis võivad olla seotud konkursil osalemisega.
10.8. Korraldajal on õigus tasuta kasutada konkursile esitatud töid konkursi ja selle tulemuste tutvustamisel meedias (sh sotsiaalmeedias), reklaamides, trükistes, muudes turunduskanalites ja kodulehel.
10.9 Konkursil osaleja vastutab selle eest, et esitatud andmed on õiged ning et esitatud materjalid vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele ega ole plagiaat. Konkursi Korraldaja säilitab õiguse jätta peaauhinnad/muud auhinnad välja andmata, kui osaleja on rikkunud konkursi eeskirja ja/või andnud ebaõiged või ebatäpsed kontaktandmed või kui Korraldaja ei ole saanud osalejaga ühendust võtta põhjustel, mis ei ole Korraldaja kontrolli all.